Се решив да се женам

Se reshiv da se zhenam

Се решив да се женам

Се решив да се женам,
дури сум уште млад
и тргнав мома да барам,
од род голем богат.

Да биде убавица
да знае да чита,
пијаното да пишти
под нејзини раце.

Не помина многу време
и јас се оженив,
си најдов таква мома
што барав по светот.

Од првин беше ангел,
ангел на овој свет,
од ангел се претвори
вистинска сатана.

Ми почна шапка да носит,
да одит шантиклер,
кафани да ангажират
по две до три на ден.

Se reshiv da se zhenam

Se reshiv da se zhenam,
duri sum ushte mlad
i trgnav moma da baram,
od rod golem bogat.

Da bide ubavica
da znae da chita,
pijanoto da pishti
pod nejzini race.

Ne pomina mnogu vreme
i jas se ozheniv,
si najdov takva moma
shto barav po svetot.

Od prvin beshe angel,
angel na ovoj svet,
od angel se pretvori
vistinska satana.

Mi pochna shapka da nosit,
da odit shantikler,
kafani da angazhirat
po dve do tri na den.Date added: 16.09.2009
Popularity: 9033
Rating: 4.8 from 10 votes