Подигни си мило либе бело крпе

Podigni si milo libe belo krpe

Подигни си мило либе бело крпе

Подигни си мило либе бело крпе
да ти видам мило либе бело лице.

И да видиш мило либе фајде нема
бело лице мило либе продадено.

Продадено лудо младо во комшии
во комшии лудо младо за Јанета.

Podigni si milo libe belo krpe

Podigni si milo libe belo krpe
da ti vidam milo libe belo lice.

I da vidish milo libe fajde nema
belo lice milo libe prodadeno.

Prodadeno ludo mlado vo komshii
vo komshii ludo mlado za Janeta.Date added: 16.09.2009
Popularity: 6047
Rating: 3.83 from 6 votes