Отврли си бело Ленче дулачето

Otvrli si belo Lenche dulacheto

Отврли си бело Ленче дулачето

- Отврли си бело Ленче дулачето
да ти видам бело Ленче, бело лице,
да ти видам, бело Ленче, бело лице.

- И да видиш, кара Коце, фајде немаш,
бело лице, кара Коце, продадено,
продадено, кара Коце, за Јонета.

- Отврли си бело Ленче дулачето
да ти видам бело Ленче, црни очи,
црни очи, бело Ленче, гајтан веѓи.

- И да видиш, лудо младо, фајде немаш,
црни очи, лудо младо, продадени,
гајтан веѓи, лудо младо, продадени.

Придадени, кара Коце, у комшии,
у комшии, кара Коце, у зенгии,
у комшии, лудо младо, у зенгии.
Тато зеде, лудо младо, двајсет лири,
мајка зеде, лудо младо, шарен елек.


Друга верзија: Подигни си, бре невесте дулачето.

Otvrli si belo Lenche dulacheto

- Otvrli si belo Lenche dulacheto
da ti vidam belo Lenche, belo lice,
da ti vidam, belo Lenche, belo lice.

- I da vidish, kara Koce, fajde nemash,
belo lice, kara Koce, prodadeno,
prodadeno, kara Koce, za Joneta.

- Otvrli si belo Lenche dulacheto
da ti vidam belo Lenche, crni ochi,
crni ochi, belo Lenche, gajtan vegji.

- I da vidish, ludo mlado, fajde nemash,
crni ochi, ludo mlado, prodadeni,
gajtan vegji, ludo mlado, prodadeni.

Pridadeni, kara Koce, u komshii,
u komshii, kara Koce, u zengii,
u komshii, ludo mlado, u zengii.
Tato zede, ludo mlado, dvajset liri,
majka zede, ludo mlado, sharen elek.


Druga verzija: Podigni si, bre neveste dulacheto.Date added: 29.09.2009
Popularity: 6316
Rating: 4.29 from 7 votes