На сред село едно дрво

Na sred selo edno drvo

На сред село едно дрво

На сред село едно дрво,
едно дрво тополово,
на него од сите страни
имињата напишани.

Меѓу нив е и моето,
до името на момето
што го љубам и милувам
и во сонот го целувам.

Од година, на година,
расте дрво тополово,
а со него имињата
израснаа, се здружија,
а со него и љубовта
нас нè сврза засекогаш.

Na sred selo edno drvo

Na sred selo edno drvo,
edno drvo topolovo,
na nego od site strani
iminjata napishani.

Megju niv e i moeto,
do imeto na mometo
shto go ljubam i miluvam
i vo sonot go celuvam.

Od godina, na godina,
raste drvo topolovo,
a so nego iminjata
izrasnaa, se zdruzhija,
a so nego i ljubovta
nas nè svrza zasekogash.Date added: 29.09.2009
Popularity: 8226
Rating: 4.29 from 17 votes