Може ли цвеќе без вода

Mozhe li cvekje bez voda

Може ли цвеќе без вода

Ла, ла, ла, ла, ла...

Ја излези девојче,
ај дојди си ти при мене,
дур за друга не сум појден,
ме слушна ли бре?

Ај од тука, бегај ти,
не губи си, лудо, време,
за друго сум таксано,
nе слушна ли, бре?

Ќе дојдат утре по мене,
а јас ќе мислам на тебе,
друга ќе имаш крај себе,
но, на мене бре лудо ќе мислиш.

Можеш ли лудо без мене,
можам ли и јас без тебе?
Може ли цвеќе без вода,
зелена гора без лисја?

Ла, ла, ла, ла, ла...

Зар не помниш девојче,
што зборевме двајцата ние,
две лозници зелени,
двајцана до гроб?

Што рековме - речено,
што било - поминало, бре,
за друго сум таксано
бре, фаќај си пат.

Ќе дојдат утре по мене,
а јас ќе мислам на тебе,
друга ќе имаш крај себе,
но, на мене, бре лудо, ќе мислиш.

Можеш ли, лудо, без мене,
можам ли и јас без тебе?
може ли славеј без песна,
може ли светот без сонце?

Ла, ла, ла, ла, ла...

Mozhe li cvekje bez voda

La, la, la, la, la...

Ja izlezi devojche,
aj dojdi si ti pri mene,
dur za druga ne sum pojden,
me slushna li bre?

Aj od tuka, begaj ti,
ne gubi si, ludo, vreme,
za drugo sum taksano,
ne slushna li, bre?

Kje dojdat utre po mene,
a jas kje mislam na tebe,
druga kje imash kraj sebe,
no, na mene bre ludo kje mislish.

Mozhesh li ludo bez mene,
mozham li i jas bez tebe?
Mozhe li cvekje bez voda,
zelena gora bez lisja?

La, la, la, la, la...

Zar ne pomnish devojche,
shto zborevme dvajcata nie,
dve loznici zeleni,
dvajcana do grob?

Shto rekovme - recheno,
shto bilo - pominalo, bre,
za drugo sum taksano
bre, fakjaj si pat.

Kje dojdat utre po mene,
a jas kje mislam na tebe,
druga kje imash kraj sebe,
no, na mene, bre ludo, kje mislish.

Mozhesh li, ludo, bez mene,
mozham li i jas bez tebe?
mozhe li slavej bez pesna,
mozhe li svetot bez sonce?

La, la, la, la, la...Date added: 29.09.2009
Popularity: 7520
Rating: 4.54 from 13 votes