Три пати поминав

Tri pati pominav

Три пати поминав

Три пати поминав,
три пати поминав, мило либе,
крај вашите порти.
Тебе не те најдов, мило либе,
на порти да стоиш.

На порти да стоиш.
мене да ме чекаш,
мене да ме чекаш, мило либе,
дуќан да затворам.
Дуќан да затворам, мило либе,
в' чаршија да одам.

В' чаршија да одам,
прстен да ти купам,
тебе да те земам, мило либе,
невеста да ми бидеш.

Tri pati pominav

Tri pati pominav,
tri pati pominav, milo libe,
kraj vashite porti.
Tebe ne te najdov, milo libe,
na porti da stoish.

Na porti da stoish.
mene da me chekash,
mene da me chekash, milo libe,
dukjan da zatvoram.
Dukjan da zatvoram, milo libe,
v' charshija da odam.

V' charshija da odam,
prsten da ti kupam,
tebe da te zemam, milo libe,
nevesta da mi bidesh.Date added: 03.10.2009
Popularity: 6293
Rating: 4 from 4 votes