Ајде свате дигни чаша

Ajde svate digni chasha

Ајде свате дигни чаша

(Свирете ми свирачи)

Денес пејам, се веселам
свадба правам, син женам,
мојата радост е голема,
срце од радост ми плаче.

Свирете ми свирачи,
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам
да се веселам.

Ајде свате, дигни чаша, да пиеме,
за младите да наздравиме,
чедо ваше, чедо наше, се засакале
штом се земат, среќни ќе бидат.

Свирете ми свирачи
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам
да се веселам.

Пријатели и роднини, браќа мили
јас сум среќен со сите вас,
желбата моја се исполна,
што ве гледам сите пред мене.

Свирете ми свирачи,
свирете ми до зори,
и јас со вас да пеам,
да се веселам.

Ajde svate digni chasha

(Svirete mi svirachi)

Denes pejam, se veselam
svadba pravam, sin zhenam,
mojata radost e golema,
srce od radost mi plache.

Svirete mi svirachi,
svirete mi do zori,
i jas so vas da peam
da se veselam.

Ajde svate, digni chasha, da pieme,
za mladite da nazdravime,
chedo vashe, chedo nashe, se zasakale
shtom se zemat, srekjni kje bidat.

Svirete mi svirachi
svirete mi do zori,
i jas so vas da peam
da se veselam.

Prijateli i rodnini, brakja mili
jas sum srekjen so site vas,
zhelbata moja se ispolna,
shto ve gledam site pred mene.

Svirete mi svirachi,
svirete mi do zori,
i jas so vas da peam,
da se veselam.

Come on, relative, raise your glass

(Play to me, musicians)

Today I sing, I am happy,
we are at a wedding, my son is getting married,
my joy is so big,
my heart cries of joy.

Play to me, musicians,
play to me until dawn,
and I will sing with you,
I'll be happy.

Come on, relative, raise your glass, let's drink,
let us toast for the young,
your child, our child, they fell in love,
when they marry, they'll be happy.

Play to me, musicians,
play to me until dawn,
and I will sing with you,
I'll be happy.

Friends and relatives, dear brothers,
I am happy with you together,
my wish is fullfilled
now that I see you all in front of me.

Play to me, musicians,
play to me until dawn,
and I will sing with you,
I'll be happy.

Komm, Schwager, hebe das Glas

(Spielt mir auf, Spielleute)

Heute singe ich, freue ich mich,
ich richte eine Hochzeit aus, verheirate einen Sohn,
meine Freude ist so groß,
mein Herz weint vor Freude.

Spielt mir auf, Spielleute,
spielt bis zum Morgengrauen,
und ich werde mit Euch singen
um mich zu freuen.

Komm, Schwager, hebe das Glas, lass uns trinken,
lass uns auf die jungen Leute einen Trinkspruch ausbringen,
dein Kind, mein Kind, sie haben sich verliebt,
wenn sie heiraten, werden sie glücklich sein.

Spielt mir auf, Spielleute,
spielt bis zum Morgengrauen,
und ich werde mit Euch singen
um mich zu freuen.

Freunde und Verwandte, liebe Brüder,
ich bin mit Euch zusammen glücklich,
mein Wunsch ist erfüllt,
nun da ich Euch alle vor mir sehe.

Spielt mir auf, Spielleute,
spielt bis zum Morgengrauen,
und ich werde mit Euch singen
um mich zu freuen.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Dalej swacie, wznieś kielich

(Grajcie mi, muzycy)

Śpiewam dzisiaj, raduję się,
wyprawiam wesele, żenię syna,
wielka jest moja radość,
serce mi płacze z radości.

Grajcie mi, muzycy,
grajcie mi do świtu,
i ja z wami zaśpiewam,
że się raduję.

Dalej swacie, wznieś kielich, napijmy się,
za młodych wznieśmy toast,
dziecko twoje i dziecko moje pokochały się
gdy wezmą ślub, będą szczęśliwi.

Grajcie mi, muzycy,
grajcie mi do świtu,
i ja z wami zaśpiewam,
że się raduję.

Przyjaciele i rodzino, bracia mili,
jestem szczęśliwy razem z wami,
moje pragnienie się spełniło,
widzę was wszystkich przed sobą.

Grajcie mi, muzycy,
grajcie mi do świtu,
i ja z wami zaśpiewam,
że się raduję.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 03.10.2009
Popularity: 14898
Rating: 4.31 from 16 votes