Учи ме мајко, карај ме

Uchi me majko, karaj me

Учи ме мајко, карај ме

Еееј, учи ме мајко, карај ме
како да ја земам Лилјана
Лилјана мома убава
Лилјана тенка висока
Лилјана бела црвена
Лилјана ситен босилок
Лилјана една на мајка.

Учам те синко карам те
како да ја земиш Лилјана
повикај триста мајстори
направи чешма шарена
наврати вода студена
сите селани ќе дојдат
и Лилјанини другарки
ем сите калеш невести
белким Лилјана ќе дојде.

Послуша Стојан мајка си
повика триста мајстори
направи чешма шарена
наврати вода студена
сите селани дојдоа
и Лилјанини другарки
ем сите калеш невести
кучка Лилјана не дојде.

Uchi me majko, karaj me

Eeej, uchi me majko, karaj me
kako da ja zemam Liljana
Liljana moma ubava
Liljana tenka visoka
Liljana bela crvena
Liljana siten bosilok
Liljana edna na majka.

Ucham te sinko karam te
kako da ja zemish Liljana
povikaj trista majstori
napravi cheshma sharena
navrati voda studena
site selani kje dojdat
i Liljanini drugarki
em site kalesh nevesti
belkim Liljana kje dojde.

Poslusha Stojan majka si
povika trista majstori
napravi cheshma sharena
navrati voda studena
site selani dojdoa
i Liljanini drugarki
em site kalesh nevesti
kuchka Liljana ne dojde.

Vertel me moeder, geef me raad

Heey, vertel me moeder, geef me raad
hoe trouw ik met Liljana
Liljana dat mooie meisje
Liljana wit en rood
Liljana slank en lang
Liljana fijn basilicum
Liljana enig moeders kind.

Heey, ik vertel je lieve zoon ik geef je raad
roep driehonderd vakmannen
maak een kleurrijke fontein
breng koud water in het dorp
alle dorpelingen zullen komen
en Liljana haar vriendinnen
als ook alle jonge bruiden
hopelijk zal Liljana ook komen.

Heey, Stojan volgde moeders raad op
riep driehonderd vakmannen
maakte een kleurrijke fontein
bracht koud water in het dorp
alle dorpelingen kwamen kijken
ook Liljana haar vriendinnen
als ook alle jonge bruiden
verdomde Liljana kwam niet.

Vertaling: Константин Петковски.

Teach me mother, guide me

Hey, teach me mother, guide me
how to win Liljana
Liljana, pretty girl
Liljana, skinny, tall
Liljana, white, red
Liljana, tiny basil
Liljana, her mother’s only child.

I teach you, my son, I guide you
how to win Liljana’s heart
call three hundred masons
make a colorful fountain
direct cold water into it
all the villagers will come
and Liljana’s friends, too
and all the dark-haired brides
hopefully Liljana will come.

Stojan listened to his mother
he called three hundred masons
he made a colorful fountain
he directed cold water into it
all the villagers came
and Liljana’s friends
and all the dark-haired brides
damn Liljana for not coming.

Translation: Сара Сталевска.

Lehre mich, Mutter, rate mir

Lehre mich, Mutter, rate mir,
wie ich Liljana gewinnen kann.
Liljana, das hübsche Mädchen,
Liljana, schlank, hochgewachsen,
Liljana, weiß, rosig,
Liljana, zierliches Basilikum,
Liljana, Mutters einziges Kind.

Ich lehre dich, mein Sohn, ich rate dir,
wie du Liljanas Herz gewinnst:
Rufe dreihundert Maurer,
bau einen bunten Brunnen,
leite kühles Wasser hinein.
Alle Dorfbewohner werden kommen,
und auch Liljanas Freundinnen,
und all die dunkelhaarigen Bräute,
und hoffentlich auch Liljana.

Stojan hörte auf seine Mutter,
er rief dreihundert Maurer,
er baute einen bunten Brunnen,
er leitete kühles Wasser hinein.
Alle Dorfbewohner kamen,
und auch Lijanas Freundinnen,
und all die dunkelhaarigen Bräute,
verflucht sei Liljana, die nicht kam.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Powiedz mi matko, wyjaśnij

Eeej, powiedz mi matko, wyjaśnij,
jak mogę zdobyć Liljanę.
Liljanę, dziewczynę piękną,
Liljanę, szczupłą, wysoką,
Liljanę, jasną, rumianą,
Liljanę, bazylię drobną,
Liljanę, jedynaczkę.

Powiem ci synku, wyjaśnię,
jak możesz zdobyć Liljanę.
Skrzyknij trzystu majstrów,
zbuduj studnię kolorową,
doprowadź do niej zimną wodę.
Zejdą się wszyscy wieśniacy,
przyjaciółki Liljany także,
i wszystkie czarnowłose panny,
może przyjdzie i Liljana.

Posłuchał Stojan swej matki,
skrzyknął trzystu majstrów,
studnię kolorową zbudował,
zimną wodę do niej doprowadził.
Wszyscy wieśniacy się zeszli,
przyjaciółki Liljany także,
i wszystkie czarnowłose panny,
a ta suka Liljana nie przyszła.

Tłumaczenie: Tomek.

Öğret bana anne, yol göster

Aaaah! Öğret bana anne, yol göster,
Nasıl alayım ben bu Liljana’yı?
Liljana anasının güzeli,
liljana ince, uzun fidan gibi.
Liljana beyaz tenli, siyah saçlı,
Liljana ince bir fesleğen gibi,
Liljana annesinin bir tanesi.

İyi dinle oğlum,
Liljana’yı nasıl alacağını anlatacağım sana.
Köye 300 usta çağır,
Onlara bir alaca çeşme yaptır,
Soğuk suyu getir bu çeşmeye,
Bütün köylüler gelecektir,
Liljana’nın arkadaşları da.
Hepsi de kara saçlı kara gözlü gelinlik çağında.
Belki Liljana da gelir.

Stojan annesinin sözünü dinledi.
300 yüz ustayı çağırdı köye,
Bir alaca çeşme yaptırdı,
Soğuk suyu çevirip getirdi.
Bütün köylüler geldi,
Liljana’nın arkadaşları da
Hepsi de kara saçlı, kara gözlü, gelinlik çağında.
Lakin bir kahpe Liljana gelmedi.

Çeviri: Erkan Şimşek.Date added: 27.10.2009
Popularity: 39991
Rating: 4.37 from 252 votes