Марие млада невесто

Marie mlada nevesto

Марие млада невесто

Марие млада невесто
елај се Маре потурчи,
ела анама да бидеш.

На висок чардак да седиш
жолти жолтици да нижиш
на бело грло да носиш.

Подарок ќе ти подарам
Едрене Султан Сељим џамија,
Цариград Света Софија.

Пуста ти била Сељим џамија,
пуста ти била Света Софија,
јас си ја сакам верата.

Јас си ја сакам верата,
нашата вера убава,
сека недела Велигден.
Нашата вера рисјанска,
сека недела Велигден.

Marie mlada nevesto

Marie mlada nevesto
elaj se Mare poturchi,
ela anama da bidesh.

Na visok chardak da sedish
zholti zholtici da nizhish
na belo grlo da nosish.

Podarok kje ti podaram
Edrene Sultan Seljim dzhamija,
Carigrad Sveta Sofija.

Pusta ti bila Seljim dzhamija,
pusta ti bila Sveta Sofija,
jas si ja sakam verata.

Jas si ja sakam verata,
nashata vera ubava,
seka nedela Veligden.
Nashata vera risjanska,
seka nedela Veligden.Date added: 27.10.2009
Popularity: 13833
Rating: 4.65 from 48 votes