Мајка на Марика думаше

Majka na Marika dumashe

Мајка на Марика думаше

Мајка на Марика думаше:
- Марике, ќерко Марике,
земи го ќерко Ѓорѓија,
Ѓорѓија први бекрија.

- Нејќум го мајко Ѓорѓија,
Ѓорѓија први бекрија.
Девет си жени погубил,
јас ќе сум мајко десетта.

Послуша Марика мајка си
зеде го Ѓорѓи бекрија.
Ѓорѓи на Марика думаше:
- Марике, либе Марике.

Нова се крчма отвора
мене ме канат да идам.
Сефтето да им направам,
фирмата да им напишам.

Ене го Ѓорѓи кај иде,
девет му зурли свиреа,
девет му зурли свиреа,
десет тапани чукаа.

Majka na Marika dumashe

Majka na Marika dumashe:
- Marike, kjerko Marike,
zemi go kjerko Gjorgjija,
Gjorgjija prvi bekrija.

- Nejkjum go majko Gjorgjija,
Gjorgjija prvi bekrija.
Devet si zheni pogubil,
jas kje sum majko desetta.

Poslusha Marika majka si
zede go Gjorgji bekrija.
Gjorgji na Marika dumashe:
- Marike, libe Marike.

Nova se krchma otvora
mene me kanat da idam.
Sefteto da im napravam,
firmata da im napisham.

Ene go Gjorgji kaj ide,
devet mu zurli svirea,
devet mu zurli svirea,
deset tapani chukaa.

Mother says to Marika

Mother says to Marika
Marike, daughter Marike
go marry Gjorgji,
Gjorgji, the first (biggest) drunkard.

I don't want, mother, Gjorgji
Gjorgji, the biggest drunkard.
Nine women he teased
And I will be, mother, the tenth.

Marika listens to her mother,
Marries Gjorgji the drunkard.
Gjorgji says to Marika:
Marike, dear Marike.

A new pub is opening,
I am invited to come.
To be their first customer,
To write the pub's name above the door.

Here Gjorgji comes walking
Nine zurlas are playing for him.
Nine zurlas are playing for him
Ten tapans (drums) are beating for him.

Mówi matka do Mariki

Mówi matka do Mariki:
- Mariko, córko Mariko,
weź córko Gjorgjija,
Gjorgjija, pierwszego hulakę.

- Nie chcę, matko, Gjorgjija,
Gjorgjija, pierwszego hulaki.
Dziewięć kobiet wykończył,
ja będę, matko, dziesiąta.

Posłuchała Marika matki,
wzięła Gjorgjija hulakę.
Mówi Gjorgji Marice:
- Mariko, miła Marko.

Otwierają nową karczmę,
proszą mnie, abym przyszedł,
żebym zrobił otwarcie,
szyld żebym napisał.

I oto Gjorgji przychodzi,
dziewięć surm* mu gra,
dziewięć surm mu gra,
dziesięć bębnów dudni.


* Surma – instrument dęty, najczęściej drewniany, w Polsce używany od czasów wojen z Imperium Osmańskim XVI/XVII w. w kapelach wojskowych i jako instrument sygnałowy.

Tłumaczenie: Tomek.

Мать Марики говорит ей

Мать Марики говорит ей:
- Марика, дочь моя, Марика,
выходи замуж, дочь моя, за Георгия
Георгий - первый пьяница.

- Я не хочу, мама, выходить замуж за Георгия
Георгий - первый пьяница.
Он погубил девять жен
Я буду десятой.

Марика послушала мать,
она вышла замуж за пьяницу Георгия.
Георгий говорит Марике:
- Марика, милая, Марика.

Новая таверна открылась
они приглашают меня туда
быть их первым гостем,
дать название таверне.

А вот и Георгий идет,
Девять зурн играют для него,
девять зурн играют для него,
десять барабанов бьют для него.Date added: 27.10.2009
Popularity: 17476
Rating: 4.51 from 79 votes