Едно време си бев ерген

Edno vreme si bev ergen

Едно време си бев ерген

Едно време си бев ерген,
ем работа си немав.
Тра ла, лај ла, лала, лалалај
ем работа си немав.

Па си тргнав на прошетка,
на прошетка во Битола.
Трај лалај лалалалалалај
на прошетка во Битола.

На прошетка во Битола,
низ еврејските маали.
Трај лалај ла лала лала лај
низ еврејските маали.

Таму сретнав мома Еврејка,
со коси растурени.
Трај лалај лалала лала
со коси растурени.

И је реков по славјански
да се сторит славјанка.
Трај лалај лалалалалалај
да се сторит славјанка.

Edno vreme si bev ergen

Edno vreme si bev ergen,
em rabota si nemav.
Tra la, laj la, lala, lalalaj
em rabota si nemav.

Pa si trgnav na proshetka,
na proshetka vo Bitola.
Traj lalaj lalalalalalaj
na proshetka vo Bitola.

Na proshetka vo Bitola,
niz evrejskite maali.
Traj lalaj la lala lala laj
niz evrejskite maali.

Tamu sretnav moma Evrejka,
so kosi rastureni.
Traj lalaj lalala lala
so kosi rastureni.

I je rekov po slavjanski
da se storit slavjanka.
Traj lalaj lalalalalalaj
da se storit slavjanka.

One time I was a bachelor

One time I was a bachelor,
even a job I didn't have.
La, la, la, la, la, la,
even a job I didn't have.

So I left for a stroll,
for a stroll in Bitola.
La, la, la, la, la, la,
for a stroll in Bitola.

For a stroll through Bitola,
through the Jewish neighborhoods.
La, la, la, la, la, la,
through the Jewish neighborhoods.

There I met a Jewish girl,
with messy hair.
La, la, la, la, la, la,
with messy hair.

And I told her in Slavonic
for her to become Slavic.
La, la, la, la, la, la,
for her to become Slavic.

Translation: Марио Христовски.Date added: 27.10.2009
Popularity: 8125
Rating: 4.42 from 12 votes