Ајде што пијана шеташ Фиме

Ajde shto pijana shetash Fime

Ајде што пијана шеташ Фиме

Ајде што пијана шеташ Фиме
што пијана шеташ,
ај што пијана шеташ Фиме мори
пијана без ракија.

Ајде тебе не прилега Фиме
тебе не прилега,
ајде тебе не прилега Фиме мори
чаршија да одиш.

Ајде чаршија да шеташ Фиме
чаршија да шеташ,
ајде чаршија да шеташ Фиме мори
боса по налани.

Ајде тебе ти прилега Фиме
на сарај да седиш,
ајде на сарај да седиш Фиме мори
жолтици да нижиш.

Ајде жолтици да нижиш Фиме
жолтици да нижиш,
ајде жолтици да нижиш Фиме мори
на грло да носиш.

Ajde shto pijana shetash Fime

Ajde shto pijana shetash Fime
shto pijana shetash,
aj shto pijana shetash Fime mori
pijana bez rakija.

Ajde tebe ne prilega Fime
tebe ne prilega,
ajde tebe ne prilega Fime mori
charshija da odish.

Ajde charshija da shetash Fime
charshija da shetash,
ajde charshija da shetash Fime mori
bosa po nalani.

Ajde tebe ti prilega Fime
na saraj da sedish,
ajde na saraj da sedish Fime mori
zholtici da nizhish.

Ajde zholtici da nizhish Fime
zholtici da nizhish,
ajde zholtici da nizhish Fime mori
na grlo da nosish.Date added: 28.10.2009
Popularity: 7352
Rating: 4.38 from 8 votes