Ајде Милке да бегаме

Ajde Milke da begame

Ајде Милке да бегаме

Ајде Милке да бегаме
в' наше село Малешево.
Милкано, мори моме убаво.

В наше село Малешево
од три страни сонце грее.
Милкано мори моме убаво.

Од три страни сонце грее,
од четврта, месечина.
Милкано мори моме убаво.

В наше село Малешево,
два пати се жетва жнее,
три пати се лозје бере.
Милкано мори моме убаво.

Ajde Milke da begame

Ajde Milke da begame
v' nashe selo Maleshevo.
Milkano, mori mome ubavo.

V nashe selo Maleshevo
od tri strani sonce gree.
Milkano mori mome ubavo.

Od tri strani sonce gree,
od chetvrta, mesechina.
Milkano mori mome ubavo.

V nashe selo Maleshevo,
dva pati se zhetva zhnee,
tri pati se lozje bere.
Milkano mori mome ubavo.Date added: 28.10.2009
Popularity: 9987
Rating: 4.19 from 36 votes