Ах љубов, пак љубов

Ah ljubov, pak ljubov

Ах љубов, пак љубов

Ова момче ме мачи бре, со тие очи,
со тие очи бадемлии.
А ти моме не ме гледај,
лесно заспивај,
а ти моме не ме гледај,
лесно заспивај.

Ах љубов, пак љубов
без тебе не може.
За очи бадемлии
кој болен не лежи?

Море момче многу сакаш бре, многу ќе ти биде,
сакаш ли да ме целиваш?
Итро моме, инат не прај,
појди со мене,
итро моме, инат не прај,
појди со мене.

Ах љубов, пак љубов
без тебе не може.
За очи бадемлии
кој болен не лежи?

Море ќе ме молиш бре, лудо младо,
ти без мене не можеш.
Цел свет да шеташ, нема да најдеш
полично од мене,
цел свет да шеташ, нема да најдеш
полично од мене.

Ах љубов, пак љубов
без тебе не може.
За очи бадемлии
кој болен не лежи?

Ah ljubov, pak ljubov

Ova momche me machi bre, so tie ochi,
so tie ochi bademlii.
A ti mome ne me gledaj,
lesno zaspivaj,
a ti mome ne me gledaj,
lesno zaspivaj.

Ah ljubov, pak ljubov
bez tebe ne mozhe.
Za ochi bademlii
koj bolen ne lezhi?

More momche mnogu sakash bre, mnogu kje ti bide,
sakash li da me celivash?
Itro mome, inat ne praj,
pojdi so mene,
itro mome, inat ne praj,
pojdi so mene.

Ah ljubov, pak ljubov
bez tebe ne mozhe.
Za ochi bademlii
koj bolen ne lezhi?

More kje me molish bre, ludo mlado,
ti bez mene ne mozhesh.
Cel svet da shetash, nema da najdesh
polichno od mene,
cel svet da shetash, nema da najdesh
polichno od mene.

Ah ljubov, pak ljubov
bez tebe ne mozhe.
Za ochi bademlii
koj bolen ne lezhi?Date added: 28.10.2009
Popularity: 8301
Rating: 3.27 from 11 votes