Стани ми сине Стојане

Stani mi sine Stojane

Стани ми сине Стојане

Стани ми, сине Стојане,
големо оро се збрало Стојане,
големо оро се збрало.

На гергелички чаири
играат сине и пеат, Стојане,
играат сине и пеат.

До секоја мома и момче,
до Ратка твоја двамина, Стојане,
до Ратка твоја двамина.

Два мина, сине овчари,
овчари сине, чобани Стојане,
овчари сине, чобани.

- Нек' пеат мамо, нек' играат,
Ратка е моја, па моја, мамо ле,
Ратка е моја, па моја.

Прстенот ми е уф неа,
гривните ѝ се уф мене, мамо ле,
гривните ѝ се уф мене.

Stani mi sine Stojane

Stani mi, sine Stojane,
golemo oro se zbralo Stojane,
golemo oro se zbralo.

Na gergelichki chairi
igraat sine i peat, Stojane,
igraat sine i peat.

Do sekoja moma i momche,
do Ratka tvoja dvamina, Stojane,
do Ratka tvoja dvamina.

Dva mina, sine ovchari,
ovchari sine, chobani Stojane,
ovchari sine, chobani.

- Nek' peat mamo, nek' igraat,
Ratka e moja, pa moja, mamo le,
Ratka e moja, pa moja.

Prstenot mi e uf nea,
grivnite ì se uf mene, mamo le,
grivnite ì se uf mene.Date added: 22.05.2009
Popularity: 6568
Rating: 4.33 from 3 votes