Се заљубив во девојче убаво

Se zaljubiv vo devojche ubavo

Се заљубив во девојче убаво

Се заљубив во девојче убаво
во девојче танка снага очи зелени.

Рефрен:
Леле, леле што е убаво [x2]
кој што љуби тој тагува
љубовта е слатка измама. [x2]

Една вечер јас го сретнав на порти
бре девојче лудо младо со друг стоеше.

Рефрен

Па си појдов во меана да пијам
да го смирам мојто срце заљубено.

Рефрен

Пивнав вино, викнав песна да пеам
да си душа од срце тажно развеселам.

Рефрен

Se zaljubiv vo devojche ubavo

Se zaljubiv vo devojche ubavo
vo devojche tanka snaga ochi zeleni.

Refren:
Lele, lele shto e ubavo [x2]
koj shto ljubi toj taguva
ljubovta e slatka izmama. [x2]

Edna vecher jas go sretnav na porti
bre devojche ludo mlado so drug stoeshe.

Refren

Pa si pojdov vo meana da pijam
da go smiram mojto srce zaljubeno.

Refren

Pivnav vino, viknav pesna da peam
da si dusha od srce tazhno razveselam.

RefrenDate added: 28.10.2009
Popularity: 6239
Rating: 3 from 5 votes