Малој моме цвеќе брало

Maloj mome cvekje bralo

Малој моме цвеќе брало

Малој моме цвеќе брало,
кај што брало, там' заспало.
Кај што брало, брало, там' заспало,
негде в’ гора зелена.
Оздол' иде лудо, младо
и на моме говори:

- Стани, стани малој моме,
стани, стани, стани малој моме,
цвеќето ти овена.
- Нека вене, вене, нек' се суши
друго ќе си наберам.

- Стани, стани малој моме,
 стани, стани, стани малој моме,
либето ти се посврши.
- Нек' се врши, врши, нек' се жени,
друго ќе си заљубам.

Maloj mome cvekje bralo

Maloj mome cvekje bralo,
kaj shto bralo, tam' zaspalo.
Kaj shto bralo, bralo, tam' zaspalo,
negde v’ gora zelena.
Ozdol' ide ludo, mlado
i na mome govori:

- Stani, stani maloj mome,
stani, stani, stani maloj mome,
cvekjeto ti ovena.
- Neka vene, vene, nek' se sushi
drugo kje si naberam.

- Stani, stani maloj mome,
 stani, stani, stani maloj mome,
libeto ti se posvrshi.
- Nek' se vrshi, vrshi, nek' se zheni,
drugo kje si zaljubam.Date added: 28.10.2009
Popularity: 7589
Rating: 4.71 from 7 votes