Ќе ти умрам мамо

Kje ti umram mamo

Ќе ти умрам мамо

Ќе ти умрам мамо, леле
ќе ти умрам мамо,
ќе ти умрам мамо
рано во недела.

Рано во недела, леле
рано во недела,
рано во недела
на мека постела.

Да ме закопате, леле
да ме закопате,
да ме закопате
пред црквина порта.

Да ми посадите, леле
да ми посадите,
да ми посадите
ружица румена.

Кој што ќе помине, леле
кој што ќе помине,
кој што ќе помине,
ружица да скини,
ружица да скини,
мене да ме спомни.

Kje ti umram mamo

Kje ti umram mamo, lele
kje ti umram mamo,
kje ti umram mamo
rano vo nedela.

Rano vo nedela, lele
rano vo nedela,
rano vo nedela
na meka postela.

Da me zakopate, lele
da me zakopate,
da me zakopate
pred crkvina porta.

Da mi posadite, lele
da mi posadite,
da mi posadite
ruzhica rumena.

Koj shto kje pomine, lele
koj shto kje pomine,
koj shto kje pomine,
ruzhica da skini,
ruzhica da skini,
mene da me spomni.



Date added: 28.10.2009
Popularity: 6828
Rating: 4.75 from 8 votes