Ино моме веселино

Ino mome veselino

Ино моме веселино

Ино моме веселино,
ме разгоре како вино,
ме накити ти со цвеќе,
што нема, нема да свене веќе.

Ино моме, веселино,
ми отвори небо сино,
кај што лутам како облак,
по твојата снага топла.

Ино моме веселино,
наточи ми чаша вино,
подари ми небо сино,
да те пијам, да испијам,
подари ми небо сино,
јадови свои јас да скријам.

Ино моме веселино,
ми отвори небо сино,
кај што лутам како облак,
по твојата снага топла.

Ино моме, веселино,
наточи ми чаша вино,
подари ми небо сино,
да те пијам да испијам,
подари ми небо сино,
јадови свои јас да скријам.

Ino mome veselino

Ino mome veselino,
me razgore kako vino,
me nakiti ti so cvekje,
shto nema, nema da svene vekje.

Ino mome, veselino,
mi otvori nebo sino,
kaj shto lutam kako oblak,
po tvojata snaga topla.

Ino mome veselino,
natochi mi chasha vino,
podari mi nebo sino,
da te pijam, da ispijam,
podari mi nebo sino,
jadovi svoi jas da skrijam.

Ino mome veselino,
mi otvori nebo sino,
kaj shto lutam kako oblak,
po tvojata snaga topla.

Ino mome, veselino,
natochi mi chasha vino,
podari mi nebo sino,
da te pijam da ispijam,
podari mi nebo sino,
jadovi svoi jas da skrijam.Date added: 28.10.2009
Popularity: 7161
Rating: 4 from 8 votes