Еј севдалино, еј малој моме

Ej sevdalino, ej maloj mome

Еј севдалино, еј малој моме

Еј севдалино, еј меанџике,
отвори ладна меана,
ти да ме служиш,
ти да ме служиш,
бела љута ракија.

Севдо ле, оган душата ми гори,
по твојта снага убава.

Еј севдалино, еј меанџике,
елај до мене приседи,
ај ко да пијам,
ај ко да пијам,
сакам да те милувам.

Севдо ле, оган душата ми гори,
по твојта снага убава.

Еј севдалино, еј меанџике,
дали ќе дојдеш со мене,
со мерак сакам, со тебе душо,
со тебе да се ќердосам.

Севдо ле, оган душата ми гори,
по твојта снага убава.

Еј севдалино, еј меанџике,
дали ме сакаш кажи ми,
ако ме нејќеш,
ако ме нејќеш,
дај ми уште ракија.

Севдо ле, оган душата ми гори,
по твојта снага убава.

Ej sevdalino, ej maloj mome

Ej sevdalino, ej meandzhike,
otvori ladna meana,
ti da me sluzhish,
ti da me sluzhish,
bela ljuta rakija.

Sevdo le, ogan dushata mi gori,
po tvojta snaga ubava.

Ej sevdalino, ej meandzhike,
elaj do mene prisedi,
aj ko da pijam,
aj ko da pijam,
sakam da te miluvam.

Sevdo le, ogan dushata mi gori,
po tvojta snaga ubava.

Ej sevdalino, ej meandzhike,
dali kje dojdesh so mene,
so merak sakam, so tebe dusho,
so tebe da se kjerdosam.

Sevdo le, ogan dushata mi gori,
po tvojta snaga ubava.

Ej sevdalino, ej meandzhike,
dali me sakash kazhi mi,
ako me nejkjesh,
ako me nejkjesh,
daj mi ushte rakija.

Sevdo le, ogan dushata mi gori,
po tvojta snaga ubava.Date added: 28.10.2009
Popularity: 20313
Rating: 3.93 from 149 votes