Василица

Vasilica

Василица

Сива, сива Василице,
каде си се осивила?
- Таму долу, на бел Дунав.
Што имаше, што немаше?
- Златна чаша и икона.
- Ееј, ОТВОРИ, ДОМАЌИНЕ!

Vasilica

Siva, siva Vasilice,
kade si se osivila?
- Tamu dolu, na bel Dunav.
Shto imashe, shto nemashe?
- Zlatna chasha i ikona.
- Eej, OTVORI, DOMAKjINE!



Date added: 28.10.2009
Popularity: 10403
Rating: 4.09 from 34 votes