Заблеало рудо јагне

Zablealo rudo jagne

Заблеало рудо јагне

(Драчевка)

Заблеало, заблејало рудо јагне леле,
среде трло, среде трло Стојаново.

Ој Стојане, ој Стојане млад стопане леле,
дури беше, дури беше млад неженет.

Дури беше, дури беше млад неженет леле,
ме пасеше, ме пасеше во горана.

Пасев трева, пасев трева детелина леле,
пиев вода, пиев вода од извора.

Zablealo rudo jagne

(Drachevka)

Zablealo, zablejalo rudo jagne lele,
srede trlo, srede trlo Stojanovo.

Oj Stojane, oj Stojane mlad stopane lele,
duri beshe, duri beshe mlad nezhenet.

Duri beshe, duri beshe mlad nezhenet lele,
me paseshe, me paseshe vo gorana.

Pasev treva, pasev treva detelina lele,
piev voda, piev voda od izvora.

A fawn bleated

A fawn bleated,
in the middle of the kraal, Stojan's kraal.

Hey Stojan, my young owner,
while you were young and not married.

While you were young and not married,
you grazed me in that forest.

I grazed grass and clover,
I drank water from a spring.

Es blökte ein junges Lamm

Es blökte ein junges Lamm,
in der Mitte des Pferchs, Stojans Pferch.

He Stojan, junger Besitzer,
als du jung und noch nicht verheiratet warst,

Als du jung und noch nicht verheiratet warst,
weidetest du mich in jenem Wald.

Ich fraß Gras und Klee,
ich trank Wasser aus einer Quelle.

Übersetzung: Jutta Weber-Karn.

Zabeczało młode jagnię

(Draczewka*)

Zabeczało, zabeczało młode jagnię,
w środku Stojanowej zagrody.

Oj, Stojanie, mój młody gospodarzu,
dopóki młody byłeś i nieżonaty.

Dopóki młody byłeś i nieżonaty,
na hali mnie, na hali pasałeś.

Trawę jadałem, trawę, koniczynę,
wodę pijałem, wodę pijałem ze źródła.


* Draczewka – oro (macedoński taniec ludowy) z rejonu Skopskie Błota.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 22.05.2009
Popularity: 12751
Rating: 4.74 from 39 votes