Го фанале едно моме

Go fanale edno mome

Го фанале едно моме

Го фанале едно моме,
едно моме најубаво,
го фанале едно моме, најубаво,
најубаво во селото.

Му врзале двете раце,
двете раце наопаку,
му врзале двете раце, двете раце,
двете раце наопаку.

Кажи, кажи малој моме
кај се крие Гоце Делчев?
Кажи, кажи малој моме, најубаво
кај се крие Гоце Делчев?

И да умрам, да загинам,
јас за Гоце не кажувам!
И да умрам да загинам, клети Турци
јазе Гоце не кажувам!

Go fanale edno mome

Go fanale edno mome,
edno mome najubavo,
go fanale edno mome, najubavo,
najubavo vo seloto.

Mu vrzale dvete race,
dvete race naopaku,
mu vrzale dvete race, dvete race,
dvete race naopaku.

Kazhi, kazhi maloj mome
kaj se krie Goce Delchev?
Kazhi, kazhi maloj mome, najubavo
kaj se krie Goce Delchev?

I da umram, da zaginam,
jas za Goce ne kazhuvam!
I da umram da zaginam, kleti Turci
jaze Goce ne kazhuvam!

They captured one girl

They captured one girl,
one girl, most beautiful,
they captured one girl, most beautiful,
most beautiful in the village.

They tied her two hands,
both hands on her back,
they tied her two hads, two hands,
both hands on her back.

Tell us, tell us, little girl
where is the hideout of Goce Delchev?
Tell us, tell us, little girl, most beautiful,
where is the hideout of Goce Delchev?

Even if I die, or perish,
I am not telling about Goce!
Even if I die, or perish, damn Turks,
I am not telling about Goce!

Έπιασαν ένα κορίτσι

Έπιασαν ένα κορίτσι,
ένα κορίτσι το πιο όμορφο,
έπιασαν ένα κορίτσι το ομορφότερο
το ομορφότερο στο χωριό.

Του έδεσαν τα δύο χέρια,
τα δύο χέρια ανάποδα,
του έδεσαν τα δύο χέρια, τα δύο χέρια
τα δύο χέρια ανάποδα.

Λέγε, λέγε μικρό κορίτσι
πού κρύβεται ο Γκότσε Ντέλτσσεβ;
Λέγε, λέγε μικρό κορίτσι, το ομορφότερο
που κρύβεται ο Γκότσε Ντέλτσσεβ.

Και να πεθάνω, καταραμένοι Τούρκοι
εγώ για το Γκότσε δε λέω!
Και να πεθάνω καταραμένοι Τούρκοι, να χαθώ
εγώ για το Γκότσε δε λέω!

Bir kızı ele geçirdiler

Bir kızı ele geçirdi
Kahrolası Türkler.
Güzel bir kızdı bu.
Köyün en güzel kızı.

İki elini birden arkasından bağladılar.
İki elini birden...

Söyle güzel kız söyle bize,
Nerede saklanıyor Gotse Delçev?*
Söyle bize güzel kız,
Gotse Delçev nerede?

Öldürseniz de söylemem,
Gotse Delçev’in yerini.
İster asın, ister kesin
Kahrolası Türkler**
Söylemem Gotse Delçev’in yerini.


* Gotse Delçev, Osmanlı Devleti’ne karşı 19. yüzyıl sonlarında başlayan Bulgar-Makedon özgürlük mücadelesinin ve Bulgar-Makedon milliyetçiliğinin liderlerinden ve sembol isimlerinden biridir.

** Türküde geçen “kahrolası Türkler” tabiri ve benzer ifadeler 20. yüzyıl başında ortaya çıkmış veya o dönemi anlatan türkülerde sık sık yer alır. Bu ve benzeri sözler genelde bütün Türklere yönelik olmayıp türkülere konu olan ve halka eziyet etmiş belirli failleri (genelde asker veya yöneticileri) işaret etmektedir. Makedonya’da bugün Makedonlar ve Türkler arasında bir sorun yoktur ve barış içinde yaşamaktalar.

Çeviri: Erkan Şimşek.Date added: 28.10.2009
Popularity: 9868
Rating: 4.65 from 26 votes