Абер ми дојде од мојто либе

Aber mi dojde od mojto libe

Абер ми дојде од мојто либе

Абер ми дојде од мојто либе,
јас да идам, јас да го видам.

Јас да идам, јас да го видам,
дали е болно, или е здраво,
или за мене болно легнало.

Или за мене болно легнало,
кога отидов да го видам,
стана либе ме прегрна.

Стана либе ме прегрна,
абер ми дојде од мојто либе
јас да идам, јас да го видам.

Aber mi dojde od mojto libe

Aber mi dojde od mojto libe,
jas da idam, jas da go vidam.

Jas da idam, jas da go vidam,
dali e bolno, ili e zdravo,
ili za mene bolno legnalo.

Ili za mene bolno legnalo,
koga otidov da go vidam,
stana libe me pregrna.

Stana libe me pregrna,
aber mi dojde od mojto libe
jas da idam, jas da go vidam.Date added: 28.10.2009
Popularity: 8069
Rating: 3.44 from 9 votes