Митре Влао, тешко ранет

Mitre Vlao, teshko ranet

Митре Влао, тешко ранет

Митре Влао, тешко ранет,
им се моли на другари:
- Ој другари, мили браќа,
подајте ми дулбијата.

Да ја врла Вич планина,
да распула горе-долу.
Планините, долините,
и Баскарските Извори.

Да се проста со Костурско,
и со цела Македонија,
да се проста со Костурско,
и со цела Македонија.


Во спомен на Митре Панџаров - Влаот, македонски војвода.

Mitre Vlao, teshko ranet

Mitre Vlao, teshko ranet,
im se moli na drugari:
- Oj drugari, mili brakja,
podajte mi dulbijata.

Da ja vrla Vich planina,
da raspula gore-dolu.
Planinite, dolinite,
i Baskarskite Izvori.

Da se prosta so Kostursko,
i so cela Makedonija,
da se prosta so Kostursko,
i so cela Makedonija.


Vo spomen na Mitre Pandzharov - Vlaot, makedonski vojvoda.

Ο Μίτρε Βλάο, βαριά πληγωμένος

Ο Μίτρε Βλάο, βαριά πληγωμένος
Ο Μίτρε Βλάο, βαριά πληγωμένος,
παρακαλεί τους συντρόφους:
- Ωω συντρόφοι, αγαπημένα αδέρφια,
δώστεμουτο κυάλι.

Να περάσω το όρος Βιτςς (Βίτσι),
να κοιτάξω πάνω-κάτω.
Ταβουνά, τιςκοιλάδες,
καιτιςπηγές Μπάσκαρσκι.

Να αποχαιρετήσω το Κόστουρσκο,
και όλη τη Μακεδονία,
να αποχαιρετήσω το Κόστουρσκο,
και όλη τη Μακεδονία.Date added: 31.03.2009
Popularity: 6757
Rating: 4.42 from 19 votes