Ајде која ми те лаже, Миле бре

Ajde koja mi te lazhe, Mile bre

Ајде која ми те лаже, Миле бре

Ајде која ми те лаже, Миле бре,
во нашето село, Миле бре,
во нашето село.
Ајде во нашето село, Миле бре,
во горната маала, Миле бре,
во горната маала.

Ајде во горната маала, Миле бре,
поповата куќа, Миле бре,
поповата куќа.
Ајде поповата куќа, Миле бре,
поповата ќерка, Миле бре,
поповата ќерка.

Ајде поповата ќерка, Миле бре,
таја најмалата, Миле бре,
таја најмалата.
Ајде таа најмалата, Миле бре,
таа најубата, Миле бре,
таа најубата.

Ајде кога од одува, Миле бре,
како еребица, Миле бре,
како еребица.
Ајде кога збор зборува, Миле бре,
како ластовица, Миле бре,
како ластавица.

Ajde koja mi te lazhe, Mile bre

Ajde koja mi te lazhe, Mile bre,
vo nasheto selo, Mile bre,
vo nasheto selo.
Ajde vo nasheto selo, Mile bre,
vo gornata maala, Mile bre,
vo gornata maala.

Ajde vo gornata maala, Mile bre,
popovata kukja, Mile bre,
popovata kukja.
Ajde popovata kukja, Mile bre,
popovata kjerka, Mile bre,
popovata kjerka.

Ajde popovata kjerka, Mile bre,
taja najmalata, Mile bre,
taja najmalata.
Ajde taa najmalata, Mile bre,
taa najubata, Mile bre,
taa najubata.

Ajde koga od oduva, Mile bre,
kako erebica, Mile bre,
kako erebica.
Ajde koga zbor zboruva, Mile bre,
kako lastovica, Mile bre,
kako lastavica.Date added: 22.05.2009
Popularity: 8535
Rating: 4.69 from 13 votes