За Зарина

Za Zarina

За Зарина

(Мор' Зарино, прва севдо)

Мор' Зарино, прва севдо,
еднуш јас дојдов дома ти.

Тебе тука не те најдов,
тук' те најдов по комшии.

По комшии, по азбашти,
кај се нишаш на нишалка.

Кај се нишаш на нишалка
со твоите први другарки
со мојте први душманки.

Мор' Зарино, прва севдо,
ако ме љубиш, љуби ме,
ако не, право кажи ми.

Ако не, право кажи ми
да си го чинам чарето,
да не си губам времето.

Младоста течит како река,
а не е младост за два века.

Za Zarina

(Mor' Zarino, prva sevdo)

Mor' Zarino, prva sevdo,
ednush jas dojdov doma ti.

Tebe tuka ne te najdov,
tuk' te najdov po komshii.

Po komshii, po azbashti,
kaj se nishash na nishalka.

Kaj se nishash na nishalka
so tvoite prvi drugarki
so mojte prvi dushmanki.

Mor' Zarino, prva sevdo,
ako me ljubish, ljubi me,
ako ne, pravo kazhi mi.

Ako ne, pravo kazhi mi
da si go chinam chareto,
da ne si gubam vremeto.

Mladosta techit kako reka,
a ne e mladost za dva veka.Date added: 28.10.2009
Popularity: 9500
Rating: 4.57 from 23 votes