Собрале ми се сватови

Sobrale mi se svatovi

Собрале ми се сватови

Собрале ми се сватови
со девет рала тапани,
кумови одат на чело,
песни си пеат весело.
- Повелете, мили гости,
куќа ви е отворена.

Удрете силно тапани,
вивнете зурли до небо,
секој да чуе, разбере,
сè живо да се собере.
Пијте вино и ракија,
среќно и аирлија.

Наздравете мили сватови,
да ни се живи младите,
денеска свадба правиме,
а до година крштевка.
Рујно вино се налева
сè до капка се испива.

Sobrale mi se svatovi

Sobrale mi se svatovi
so devet rala tapani,
kumovi odat na chelo,
pesni si peat veselo.
- Povelete, mili gosti,
kukja vi e otvorena.

Udrete silno tapani,
vivnete zurli do nebo,
sekoj da chue, razbere,
sè zhivo da se sobere.
Pijte vino i rakija,
srekjno i airlija.

Nazdravete mili svatovi,
da ni se zhivi mladite,
deneska svadba pravime,
a do godina krshtevka.
Rujno vino se naleva
sè do kapka se ispiva.



Date added: 29.10.2009
Popularity: 6870
Rating: 4.5 from 6 votes