Бог да бие, Тино мори

Bog da bie, Tino mori

Бог да бие, Тино мори

Бог да бие, Тино мори,
Тино, мори, твојта стара мајка
Тино, мори, Тино мори,
твојот стари татко деј.

Што ми те армаса, Тино
Тино, мори, мошне надалеку
Тино, мори, Тино, мори
дур' на Гевгелија, деј.

Дур' на Гевгелија, Тино
Тино, мори, за Дељо Турунџула
Тино мори, Тино мори
за Дељо Турунџула, деј.

Дељо болен лежи, Тино
Тино, мори, Дељо ќе да умре.
Тино, мори, Тино, мори
Дељо ќе да умре, деј.

Бог да бие Тино мори,
Тино мори, твојот стари татко,
Тино мори, Тино мори
твојот стари татко, деј.

Bog da bie, Tino mori

Bog da bie, Tino mori,
Tino, mori, tvojta stara majka
Tino, mori, Tino mori,
tvojot stari tatko dej.

Shto mi te armasa, Tino
Tino, mori, moshne nadaleku
Tino, mori, Tino, mori
dur' na Gevgelija, dej.

Dur' na Gevgelija, Tino
Tino, mori, za Deljo Turundzhula
Tino mori, Tino mori
za Deljo Turundzhula, dej.

Deljo bolen lezhi, Tino
Tino, mori, Deljo kje da umre.
Tino, mori, Tino, mori
Deljo kje da umre, dej.

Bog da bie Tino mori,
Tino mori, tvojot stari tatko,
Tino mori, Tino mori
tvojot stari tatko, dej.

May God kill, Tina hey

May God kill, Tina hey
Tina hey, your old mother,
Tina hey, Tina hey,
your old father.

For they engaged you, Tina
Tina hey, very far away,
Tina hey, Tina hey,
far, in Gevgelija.

Far, in Gevgelija, Tina
Tina hey, to Deljo Turundzhula,
Tina hey, Tina hey
to Deljo Turundzhula.

Deljo is lying sick, Tina,
Tina hey, Deljo will die.
Tina hey, Tina hey,
Deljo will die.

May God kill, Tina hey,
Tina hey, your old father.
Tina hey, Tina hey,
your old father.

Gott strafe (töte), Tina, ach

Gott strafe (töte), Tina, ach,
Tina, ach, deine alte Mutter,
Tina, ach, Tina, ach,
deinen alten Vater.

Denn sie verlobten dich, Tina, ach,
Tina, ach, in die Ferne,
Tina, ach, Tina, ach,
bis nach Gevgelia.

Bis nach Gevgelia, Tina,
Tina, ach, mit Deljo Turundzhula,
Tina, ach, tina ach,
mit Deljo Turundzhula.

Deljo liegt krank darnieder, Tina,
Tina, ach, Deljo wird sterben,
Tina, ach, Tina, ach,
Deljo wird sterben.

Gott strafe (töte), Tina, ach,
Tina, ach, deinen alten Vater,
Tina, ach, Tina, ach,
deinen alten Vater.

Übersetzung: Jutta Malzbender.Date added: 22.05.2009
Popularity: 10509
Rating: 4.38 from 13 votes