Одам, одам мајчице

Odam, odam majchice

Одам, одам мајчице

Штом ќе блеснат први зраци,
мајко разбуди ме, моја,
пат ме чека далечен,
прегратка дај ми сега твоја.

Одам, одам мила мајчице,
в' туѓина одам, ќе бидам сама.

Барам малку среќа јас,
судбата што ќе ми даде,
што ли ме чека не знам ни сама
дал' ќе се вратам јас дома?

Одам, одам мила мајчице,
в' туѓина одам, ќе бидам сама.

Odam, odam majchice

Shtom kje blesnat prvi zraci,
majko razbudi me, moja,
pat me cheka dalechen,
pregratka daj mi sega tvoja.

Odam, odam mila majchice,
v' tugjina odam, kje bidam sama.

Baram malku srekja jas,
sudbata shto kje mi dade,
shto li me cheka ne znam ni sama
dal' kje se vratam jas doma?

Odam, odam mila majchice,
v' tugjina odam, kje bidam sama.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6181
Rating: 4.5 from 6 votes