Не стој Доне, Донке

Ne stoj Done, Donke

Не стој Доне, Донке

Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Кога појдов Донке од Битола,
од Битола, Донке, за Солуна.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Сите моми, Донке, ги заљубив,
само тебе, Донке, те засакав.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Отфрли си, Донке, ал шамија,
да ти видам, Донке, бело лице.

Не стој Доне, Донке,
не стој Доне, Донке, не гледај ме, еј.
Не стој Доне, Донке, не гледај ме,
од гледање, Донке, фајде нема.
Дај дуни, дуни, дуни, фајде нема.

Ne stoj Done, Donke

Ne stoj Done, Donke, ne gledaj me,
od gledanje, Donke, fajde nema.

Ne stoj Done, Donke,
ne stoj Done, Donke, ne gledaj me, ej.
Ne stoj Done, Donke, ne gledaj me,
od gledanje, Donke, fajde nema.
Daj duni, duni, duni, fajde nema.

Koga pojdov Donke od Bitola,
od Bitola, Donke, za Soluna.

Ne stoj Done, Donke,
ne stoj Done, Donke, ne gledaj me, ej.
Ne stoj Done, Donke, ne gledaj me,
od gledanje, Donke, fajde nema.
Daj duni, duni, duni, fajde nema.

Site momi, Donke, gi zaljubiv,
samo tebe, Donke, te zasakav.

Ne stoj Done, Donke,
ne stoj Done, Donke, ne gledaj me, ej.
Ne stoj Done, Donke, ne gledaj me,
od gledanje, Donke, fajde nema.
Daj duni, duni, duni, fajde nema.

Otfrli si, Donke, al shamija,
da ti vidam, Donke, belo lice.

Ne stoj Done, Donke,
ne stoj Done, Donke, ne gledaj me, ej.
Ne stoj Done, Donke, ne gledaj me,
od gledanje, Donke, fajde nema.
Daj duni, duni, duni, fajde nema.Date added: 29.10.2009
Popularity: 14621
Rating: 4.54 from 39 votes