Мери Томчо сто драм алва

Meri Tomcho sto dram alva

Мери Томчо сто драм алва

Мери Томчо сто драм алва,
сто драм алва Томчо, шеќерлија.

Однеси ја на момите,
на момите Томчо, преку река.

Ако те питат од кого е,
ти да кажеш, Томчо, од мене е.

Meri Tomcho sto dram alva

Meri Tomcho sto dram alva,
sto dram alva Tomcho, shekjerlija.

Odnesi ja na momite,
na momite Tomcho, preku reka.

Ako te pitat od kogo e,
ti da kazhesh, Tomcho, od mene e.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7373
Rating: 4.08 from 13 votes