Маж ми е генерал

Mazh mi e general

Маж ми е генерал

Маж ми е генерал
шеесет годишен, стар,
стар и подгрбен е тој,
незгоден за љубов.

А јас сум млада мома,
шеснајст годишна сум,
во светот на младоста,
достојна за љубов.

Во Струга на балот,
јас ќе се заљубам
во еден млад офицер,
достоен кавалер.

И с' него целата ноќ
ќе спијам во раскош,
тој ќе ми дари цвеќа
и прва целувка.

О боже, мили боже,
дал' ќе сврши тој бој,
да ми се врати тој
и вечно да е мој?

Mazh mi e general

Mazh mi e general
sheeset godishen, star,
star i podgrben e toj,
nezgoden za ljubov.

A jas sum mlada moma,
shesnajst godishna sum,
vo svetot na mladosta,
dostojna za ljubov.

Vo Struga na balot,
jas kje se zaljubam
vo eden mlad oficer,
dostoen kavaler.

I s' nego celata nokj
kje spijam vo raskosh,
toj kje mi dari cvekja
i prva celuvka.

O bozhe, mili bozhe,
dal' kje svrshi toj boj,
da mi se vrati toj
i vechno da e moj?Date added: 29.10.2009
Popularity: 7272
Rating: 4.15 from 13 votes