Кога војници тргнавме

Koga vojnici trgnavme

Кога војници тргнавме

(Војната, тригодишната)

Кога војници тргнавме
за таа пуста планина,
оставивме мајки, татковци
жени со машки дечиња.

Леле војната мамо, војната
војната тригодишната.
Мамо војната,
војната тригодишната.

Марике, дилбер Марике,
тебе ми те жална оставам.
Тебе ми те жална оставам,
жална од осум месеци.

Леле војната мамо, војната
војната тригодишната.
Мамо војната,
војната тригодишната.

Марике либе, Марике,
ако ти е машка рожбата.
Ако ти е машка рожбата,
на мојто име да крстиш.
Војната е силна, ужасна,
може тамо јас да загинам.

Леле војувам мамо, војувам,
војувам не ќе се вратам.
Мамо војуват,
не ќе се вратат.

Koga vojnici trgnavme

(Vojnata, trigodishnata)

Koga vojnici trgnavme
za taa pusta planina,
ostavivme majki, tatkovci
zheni so mashki dechinja.

Lele vojnata mamo, vojnata
vojnata trigodishnata.
Mamo vojnata,
vojnata trigodishnata.

Marike, dilber Marike,
tebe mi te zhalna ostavam.
Tebe mi te zhalna ostavam,
zhalna od osum meseci.

Lele vojnata mamo, vojnata
vojnata trigodishnata.
Mamo vojnata,
vojnata trigodishnata.

Marike libe, Marike,
ako ti e mashka rozhbata.
Ako ti e mashka rozhbata,
na mojto ime da krstish.
Vojnata e silna, uzhasna,
mozhe tamo jas da zaginam.

Lele vojuvam mamo, vojuvam,
vojuvam ne kje se vratam.
Mamo vojuvat,
ne kje se vratat.Date added: 29.10.2009
Popularity: 8103
Rating: 4.31 from 16 votes