Каде се чуло, мамо, видело

Kade se chulo, mamo, videlo

Каде се чуло, мамо, видело

Каде се чуло мамо, видело
мома в зандани мамо да лежит
за таткови си мамо борџови?

Девет години мома лежала,
никој ми мома, мамо, не барал,
никој ми мома, мамо, не видел.

На мајка книга моме пратила:
- Мајче ле мила моја мајчице,
ај продај си мила мамо чифликот.
На бегот пари мајко однеси,
од зандани да ме мајко куртулиш.

Ќерче ле мила моја, ќерче ле,
бегот си пари ќерко не сакат,
туку ти го сакат ќерко лицето,
белото лице ќерко, убаво
и твојата рамна снага висока.

Мајче ле, мила моја мајчице,
девет години мајко си лежав
и уште девет, мајко, да лежам,
и уште девет, мајко, да лежам,
на Турчин лице мајко не давам.

Kade se chulo, mamo, videlo

Kade se chulo mamo, videlo
moma v zandani mamo da lezhit
za tatkovi si mamo bordzhovi?

Devet godini moma lezhala,
nikoj mi moma, mamo, ne baral,
nikoj mi moma, mamo, ne videl.

Na majka kniga mome pratila:
- Majche le mila moja majchice,
aj prodaj si mila mamo chiflikot.
Na begot pari majko odnesi,
od zandani da me majko kurtulish.

Kjerche le mila moja, kjerche le,
begot si pari kjerko ne sakat,
tuku ti go sakat kjerko liceto,
beloto lice kjerko, ubavo
i tvojata ramna snaga visoka.

Majche le, mila moja majchice,
devet godini majko si lezhav
i ushte devet, majko, da lezham,
i ushte devet, majko, da lezham,
na Turchin lice majko ne davam.

Is this ever heard of, mother

Is this ever heard of, mother
a girl to be imprisoned
for her father's debts?

For nine years the girl was in prison,
nobody asked for the girl, mother,
nobdy saw the girl, mother.

The girl sent a letter to her mother:
- My dear mother,
please sell our farm and land.
Give all the money to the bey,
and save me from imprisonment.

My dear daughter,
the bey does not want money,
he wants your face, daughter,
your beautiful white face
and your beautiful tall body.

My dear mother,
for nine years I stayed in prison,
and even if I stay for nine more,
and even if I stay for nine more,
I am not giving my face to this Turk.

Gdzież to ktoś słyszał, matko, gdzież widział

Gdzież to ktoś słyszał, matko, gdzież widział,
żeby dziewczyna w lochu siedziała
za tatowe, mamo, długi?

Dziewięć lat dziewczyna siedziała,
nikt o dziewczynę, mamo, nie pytał,
nikt dziewczyny, mamo, nie widział.

Do matki list dziewczyna wysłała:
- Matko moja miła, matulu,
sprzedaj dobytek, matko miła,
i zanieś, matko, pieniądze bejowi,
by mnie z lochu, matko, uwolnić.

- Córuś moja droga, córeczko,
bej nie pragnie, córko, pieniędzy,
on pragnie, córko, twego oblicza,
białego, córko, pięknego oblicza,
i twego smukłego, wysokiego ciała.

- Matko moja miła, matulu,
dziewięć lat w lochu, matko, siedziałam,
i jeszcze dziewięć, matko, posiedzę,
i jeszcze dziewięć, matko, posiedzę,
a Turkowi, matko, oblicza nie oddam.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 29.10.2009
Popularity: 7761
Rating: 4.56 from 9 votes