Ја излези стара мајко

Ja izlezi stara majko

Ја излези стара мајко

Ја излези стара мајко на пенџерето,
па да видиш кој помина, умрев за него.

Ми помина Осман Бегот, мила мајчице
ми помина Осман Бегот, умрев за него.
Кај што одит ветар веит, умрев за него
кај што седит сонце греит, умрев за него.

Ќе се грчам, ќе се турчам, мила мајчице,
ќе се грчам, ќе се турчам, умрев за него.
Ќе го земам Осман Бегот, умрев за него.

Ќе ме носит во Охрида, мила мајчице
ќе ме носи во Охрида, умрев за него.
Ќе ме шетат со кајчето по езерото.

Ja izlezi stara majko

Ja izlezi stara majko na pendzhereto,
pa da vidish koj pomina, umrev za nego.

Mi pomina Osman Begot, mila majchice
mi pomina Osman Begot, umrev za nego.
Kaj shto odit vetar veit, umrev za nego
kaj shto sedit sonce greit, umrev za nego.

Kje se grcham, kje se turcham, mila majchice,
kje se grcham, kje se turcham, umrev za nego.
Kje go zemam Osman Begot, umrev za nego.

Kje me nosit vo Ohrida, mila majchice
kje me nosi vo Ohrida, umrev za nego.
Kje me shetat so kajcheto po ezeroto.

Look out of the window, old mother

Look out of the window, old mother
and see who is passing by, I am dying for him.

Osman Beg is passing by, dear mother,
Osman Beg is passing, I am dying for him.
Wherever he goes, wind blows, I am dying for him,
wherever he sits, Sun is shining, I am dying for him.

I will become a Greek, I'll become a Turk, dear mother,
I'll become a Greek, I'll become a Turk, I am dying for him.
I will marry Osman Beg, I am dying for him.

He will take me to Ohrid, dear mother,
he will take me to Ohrid, I am dying for him.
He will stroll me with his boat around the lake.

 

Schau aus dem Fenster, Mütterchen

Schau aus dem Fenster, Mütterchen,
und sieh, wer vorbeikommt, ich sterbe für ihn.

Osman Beg kommt vorbei, liebe Mutter,
Osman Beg kommt vorbei, ich sterbe für ihn.
Wohin er auch geht, weht der Wind, ich sterbe für ihn,
wo er sich auch hinsetzt, scheint die Sonne, ich sterbe für ihn.

Ich würde Griechin, ich würde Türkin werden, liebe Mutter,
ich würde Griechin, ich würde Türkin werden, ich sterbe für ihn.
Ich werde Osman Beg heiraten, ich sterbe für ihn.

Er wird mich nach Ohrid mitnehmen, liebe Mutter,
er wird mich nach Ohrid mitnehmen, ich sterbe für ihn.
Er wird mich mit dem Boot auf dem See spazieren fahren.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Stań, matko stara

Stań, matko stara, przy oknie,
i zobacz kto przechodzi, umrę dla niego.

Osman Bej przechodzi, matulu miła,
Osman Bej przechodzi, umrę dla niego.
Gdziekolwiek idzie, wiatr wieje, umrę dla niego,
gdziekolwiek siedzi, słońce grzeje, umrę dla niego.

Pogreczę się*, poturczę, matulu miła,
pogreczę się, poturczę, umrę dla niego.
Wyjdę za Osman Beja, umrę dla niego.

Zabierze mnie do Ochrydy**, matulu miła,
zabierze mnie do Ochrydy, umrę dla niego.
Będzie mnie łódką wozić po jeziorze.


* Pogreczyć się – zostać Grekiem czasownik utworzony przeze mnie przez analogię do „poturczyć się”, czyli zostać Turkiem.
** Ochryda – duże miasto nad Jeziorem Ochrydzkim w Republice Macedonii.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 29.10.2009
Popularity: 20046
Rating: 4.58 from 86 votes