Фатила зима

Fatila zima

Фатила зима

Фатила зима, зима голема
зима голема, снег до колена
покрила гора, гора зелена
гора зелена, шума бујата.

Запаша Стојна бомби, фишеци
бомби, фишеци, шмајзер на рамо.
Тргнала Стојна во гора зелена
во гора зелена, шума бујата.

Таму ги најде нејните другари
нејните другари, млади партизани
нејните другари, млади партизани
нејните другарки, млади партизанки.

Еј Вие другари млади партизани
млади партизани, млади партизанки
дали го видовте моето братче
моето братче и моето либе.

Ние ги видовме твоето братче
твоето братче и твоето либе
ние ги видовме во Прилепа града
борба водеа со фашистите.

Fatila zima

Fatila zima, zima golema
zima golema, sneg do kolena
pokrila gora, gora zelena
gora zelena, shuma bujata.

Zapasha Stojna bombi, fisheci
bombi, fisheci, shmajzer na ramo.
Trgnala Stojna vo gora zelena
vo gora zelena, shuma bujata.

Tamu gi najde nejnite drugari
nejnite drugari, mladi partizani
nejnite drugari, mladi partizani
nejnite drugarki, mladi partizanki.

Ej Vie drugari mladi partizani
mladi partizani, mladi partizanki
dali go vidovte moeto bratche
moeto bratche i moeto libe.

Nie gi vidovme tvoeto bratche
tvoeto bratche i tvoeto libe
nie gi vidovme vo Prilepa grada
borba vodea so fashistite.Date added: 29.10.2009
Popularity: 14140
Rating: 3.23 from 62 votes