Дојди, дојди малој моме

Dojdi, dojdi maloj mome

Дојди, дојди малој моме

Дојди, дојди, малој моме,
долу во градина,
цвеќе да набереш, моме,
букет да наредиш.

Букет да наредиш, моме,
мене да испратиш,
мене да испратиш, моме,
оти војник ќ' одам.

Там' ќе седам, малој моме
до тринајс' години,
на петнајсе, мило либе,
јазе ќе се вратам.
Јазе ќе се вратам, либе,
тебе да те земам.

Dojdi, dojdi maloj mome

Dojdi, dojdi, maloj mome,
dolu vo gradina,
cvekje da naberesh, mome,
buket da naredish.

Buket da naredish, mome,
mene da ispratish,
mene da ispratish, mome,
oti vojnik kj' odam.

Tam' kje sedam, maloj mome
do trinajs' godini,
na petnajse, milo libe,
jaze kje se vratam.
Jaze kje se vratam, libe,
tebe da te zemam.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6230
Rating: 4.5 from 6 votes