Бог да бие мојта мајка

Bog da bie mojta majka

Бог да бие мојта мајка

Бог да бие мојта мајка,
де мори Јано де, де, де
де мори душо де.

Што ме даде на далеку,
на далеку, преку Вардар,
да мори Јано де, де, де
де мори душо де.

Да не можам да се видам,
нит' со мајка, нит' со татко,
де мори Јано де, де, де
де мори душо де.

Нит' со мајка, нит' со татко,
нит' со браќа, нит' со сестри,
де мори Јано де, де, де
де мори душо де.

Ни со браќа, ни со сестри,
ни со мојто прво либе,
де мори Јано де, де, де
де мори душо де.

Bog da bie mojta majka

Bog da bie mojta majka,
de mori Jano de, de, de
de mori dusho de.

Shto me dade na daleku,
na daleku, preku Vardar,
da mori Jano de, de, de
de mori dusho de.

Da ne mozham da se vidam,
nit' so majka, nit' so tatko,
de mori Jano de, de, de
de mori dusho de.

Nit' so majka, nit' so tatko,
nit' so brakja, nit' so sestri,
de mori Jano de, de, de
de mori dusho de.

Ni so brakja, ni so sestri,
ni so mojto prvo libe,
de mori Jano de, de, de
de mori dusho de.Date added: 29.10.2009
Popularity: 6788
Rating: 4.6 from 5 votes