Цветините очи черешови

Cvetinite ochi chereshovi

Цветините очи черешови

Цветините очи черешови
сношти ги видов расплакани.
- Цветано моме убаво,
што си ми Цвете нажалена,
нажалена, расплакана?

- Дали ти е мајка умрела
или е болен татко ти,
или те тебе посвршија
за друго либе што не сакаш?

- Ниту ми е мајка умрела,
ниту е болен татко ми,
либето војник ми замина
во таа града Битола.

Од него писмо јас немам,
зато сум толку нажалена,
затој сум толку нажалена,
нажалена, расплакана.

- Не плачи, Цвете, не жали,
либето писмо испрати,
либето писмо испрати,
до твојта верна другарка.

Cvetinite ochi chereshovi

Cvetinite ochi chereshovi
snoshti gi vidov rasplakani.
- Cvetano mome ubavo,
shto si mi Cvete nazhalena,
nazhalena, rasplakana?

- Dali ti e majka umrela
ili e bolen tatko ti,
ili te tebe posvrshija
za drugo libe shto ne sakash?

- Nitu mi e majka umrela,
nitu e bolen tatko mi,
libeto vojnik mi zamina
vo taa grada Bitola.

Od nego pismo jas nemam,
zato sum tolku nazhalena,
zatoj sum tolku nazhalena,
nazhalena, rasplakana.

- Ne plachi, Cvete, ne zhali,
libeto pismo isprati,
libeto pismo isprati,
do tvojta verna drugarka.

Cveta's eyes like cherries

Cveta's eyes like cherries,
last night I saw them in tears.
- Cveta, pretty girl,
why are you Cveta sad,
sad and crying?

Did your mother die,
or is your father sick,
or are you engaged to be married
to another bachelor that you don't love?

- Neither my mother is dead,
not my father is sick.
My love went to the army
in the city of Bitola.

I don't have a letter from him,
that's why I am so sad,
that's why I am so sad,
sad and in tears.

- Don't cry Cveta, don't be sad,
your love sent a letter,
your love sent a letter
to your dear girlfriend.

Czereśniowe oczy Cvety

Czereśniowe oczy Cvety
widziałem tej nocy zapłakane.
Cvetano, piękna dziewczyno,
czemuś Cveto rozżalona,
rozżalona, zapłakana?

Czyżby ci matka umarła,
albo twój tato jest chory,
czy też chcą cię wydać
za kawalera, którego nie pragniesz.

Ani mi matka nie zmarła,
ani mój tato nie choruje,
mój miły jest żołnierzem i wyjechał
do miasta Bitola.

Listów do mnie nie pisze,
stąd jestem taka rozżalona,
stąd jestem taka rozżalona,
rozżalona, zapłakana.

Nie płacz, Cveto, nie rozpaczaj,
twój miły wysłał list,
twój miły wysłał list,
do twej wiernej przyjaciółki.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 29.10.2009
Popularity: 13487
Rating: 4.63 from 24 votes