Ајде засвирете браќа свирачи

Ajde zasvirete brakja svirachi

Ајде засвирете браќа свирачи

Ајде засвирете браќа свирачи
да заборавам сè што ме мачи,
пари ќе платам, ќе ве позлатам
бар малку радост јас да си вратам.

Играм и пеам, ќе му се смеам
на овој живот што го живеам.

Оваа вечер јас сè ќе платам
животот краток не ќе го вратам.
Целиот век јас тешко го врвам
и многу маки по него тргам.

Играм и пеам, ќе му се смеам
на овој живот што го живеам.

Не заборавај вино и ракија,
признавам, браќа, бев мераклија.
Меани, крчми, мои биле куќи,
јас во нив минав најлуди ноќи.

Играм и пеам, ќе му се смеам
на овој живот што го живеам.

Ajde zasvirete brakja svirachi

Ajde zasvirete brakja svirachi
da zaboravam sè shto me machi,
pari kje platam, kje ve pozlatam
bar malku radost jas da si vratam.

Igram i peam, kje mu se smeam
na ovoj zhivot shto go zhiveam.

Ovaa vecher jas sè kje platam
zhivotot kratok ne kje go vratam.
Celiot vek jas teshko go vrvam
i mnogu maki po nego trgam.

Igram i peam, kje mu se smeam
na ovoj zhivot shto go zhiveam.

Ne zaboravaj vino i rakija,
priznavam, brakja, bev meraklija.
Meani, krchmi, moi bile kukji,
jas vo niv minav najludi nokji.

Igram i peam, kje mu se smeam
na ovoj zhivot shto go zhiveam.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7504
Rating: 4.2 from 5 votes