Ајде провикнал се Иљо Малешевски

Ajde proviknal se Iljo Maleshevski

Ајде провикнал се Иљо Малешевски

Ајде провикнал се
Иљо Малешевски,
Иљо Малешевски
Иљо војводата.

Кој си нема пушка
тука нека дојде,
тука нека дојде
пушка да му дадам.

Кој си нема сабја
тука нека дојде,
тука нека дојде
сабја да му дадам.

Малешево да иде
с' душман да се бие,
с' душман да се бие
душман да истера.

Душман да истера
од нашата земја,
од нашата земја
од Македонија.

Ajde proviknal se Iljo Maleshevski

Ajde proviknal se
Iljo Maleshevski,
Iljo Maleshevski
Iljo vojvodata.

Koj si nema pushka
tuka neka dojde,
tuka neka dojde
pushka da mu dadam.

Koj si nema sabja
tuka neka dojde,
tuka neka dojde
sabja da mu dadam.

Maleshevo da ide
s' dushman da se bie,
s' dushman da se bie
dushman da istera.

Dushman da istera
od nashata zemja,
od nashata zemja
od Makedonija.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7544
Rating: 4.56 from 16 votes