Ај мерак имам

Aj merak imam

Ај мерак имам

Ај мерак имам, мерак имам
за наш'то комшиче.
ај го побарав, го побарав
не ми го дадоа.

Ај го дадоа, го дадоа
за мојот побратим
ај па ме кани, па ме кани
нунко да му бидам.

Ај венчај куме, венчај куме
млада невестица
Ај пак да венчам, как' да венчам
срцево ми плаче.

Ај попот дава, попот дава,
мила молитвица,
ај, а јас дадов, а јас дадов,
клета клеветица.

Ај до недела, до недела
млада невеста
ај до другата, до другата
црна удовица.

Ај до другата, до другата
млада удовица
ај до третата, до третата
моја да ми биде.

Aj merak imam

Aj merak imam, merak imam
za nash'to komshiche.
aj go pobarav, go pobarav
ne mi go dadoa.

Aj go dadoa, go dadoa
za mojot pobratim
aj pa me kani, pa me kani
nunko da mu bidam.

Aj venchaj kume, venchaj kume
mlada nevestica
Aj pak da vencham, kak' da vencham
srcevo mi plache.

Aj popot dava, popot dava,
mila molitvica,
aj, a jas dadov, a jas dadov,
kleta klevetica.

Aj do nedela, do nedela
mlada nevesta
aj do drugata, do drugata
crna udovica.

Aj do drugata, do drugata
mlada udovica
aj do tretata, do tretata
moja da mi bide.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7475
Rating: 3.63 from 8 votes