Каде си тргнало абре бај Постоле

Kade si trgnalo abre baj Postole

Каде си тргнало абре бај Постоле

Каде си тргнало, абре бај Постоле
каде си тргнало по ноќно време,
аман, аман, аман по ноќно време
аман, аман, аман по месечина.

На пат ми те чекаат абре бај Постоле
на пат ми те чекаат до три пусии,
аман, аман, аман до три пусии,
аман, аман, аман до три пусии.

Првата пусија абре бај Постоле
прва пусија турски черкези,
аман, аман, аман турски черкези,
аман, аман, аман турски черкези.

Втората пусија абре бај Постоле
втора пусија клети душмани,
аман, аман, аман клети душмани,
аман, аман, аман клети душмани.

Третата пусија абре бај Постоле
трета пусија први шпиони,
на пат ми те чекаат тебе да те фатат,
аман, аман, аман тебе да те фатат.


// Во спомен на војвода Апостол Петков од Ениџе Вардарско.

Kade si trgnalo abre baj Postole

Kade si trgnalo, abre baj Postole
kade si trgnalo po nokjno vreme,
aman, aman, aman po nokjno vreme
aman, aman, aman po mesechina.

Na pat mi te chekaat abre baj Postole
na pat mi te chekaat do tri pusii,
aman, aman, aman do tri pusii,
aman, aman, aman do tri pusii.

Prvata pusija abre baj Postole
prva pusija turski cherkezi,
aman, aman, aman turski cherkezi,
aman, aman, aman turski cherkezi.

Vtorata pusija abre baj Postole
vtora pusija kleti dushmani,
aman, aman, aman kleti dushmani,
aman, aman, aman kleti dushmani.

Tretata pusija abre baj Postole
treta pusija prvi shpioni,
na pat mi te chekaat tebe da te fatat,
aman, aman, aman tebe da te fatat.


// Vo spomen na vojvoda Apostol Petkov od Enidzhe Vardarsko.Date added: 02.11.2009
Popularity: 9012
Rating: 4.75 from 12 votes