Јас си го сакам нано

Jas si go sakam nano

Јас си го сакам нано

Јазе си го сакам мамо
поповото Стојне.
Кажи, речи, речи, кажи,
поповото Стојне.

Црни очи има мамо,
солунски филџани.
Кажи, речи, речи, кажи,
солунски филџани.

Руса коса има мамо,
од рамо на рамо.
Кажи, речи, речи, кажи,
од рамо на рамо.

Рамна снага има мамо,
како мрена риба.
Кажи, речи, речи, кажи,
како мрена риба.

Jas si go sakam nano

Jaze si go sakam mamo
popovoto Stojne.
Kazhi, rechi, rechi, kazhi,
popovoto Stojne.

Crni ochi ima mamo,
solunski fildzhani.
Kazhi, rechi, rechi, kazhi,
solunski fildzhani.

Rusa kosa ima mamo,
od ramo na ramo.
Kazhi, rechi, rechi, kazhi,
od ramo na ramo.

Ramna snaga ima mamo,
kako mrena riba.
Kazhi, rechi, rechi, kazhi,
kako mrena riba.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6882
Rating: 3.92 from 13 votes