Јас сум мома пак мома

Jas sum moma pak moma

Јас сум мома пак мома

Јас сум мома пак мома
широк фустан носам до земја.
Елено, галено
на мама си ми галено.

Купила сум си ракија,
нема со кого да пијам.
Елено, галено
на мама си ми галено.

Зготвила сум си вечера
нема со кого да вечерам.
Елено, галено
на мама си ми галено.

Јас сум мома пак мома
широк фустан носам до земја.
Елено, галено
на мама си ми галено.

Jas sum moma pak moma

Jas sum moma pak moma
shirok fustan nosam do zemja.
Eleno, galeno
na mama si mi galeno.

Kupila sum si rakija,
nema so kogo da pijam.
Eleno, galeno
na mama si mi galeno.

Zgotvila sum si vechera
nema so kogo da vecheram.
Eleno, galeno
na mama si mi galeno.

Jas sum moma pak moma
shirok fustan nosam do zemja.
Eleno, galeno
na mama si mi galeno.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6524
Rating: 4.8 from 10 votes