Јана мајка луто колне

Jana majka luto kolne

Јана мајка луто колне

Јана мајка џанум љуто колне
што ме даде мајко на далеку,
на далеку преку Вардар
аман, аман преку Вардар.

Преку Вардар мајко у бегови,
преко Вардар, мајко, у бегови,
да им метам рамни двори,
рамни двори шим широви.

Да не можам, џанам, да се видам,
да не можам џанум да се видам,
ни со мајка, ни со татко,
нит' со мојто прво либе.

Jana majka luto kolne

Jana majka dzhanum ljuto kolne
shto me dade majko na daleku,
na daleku preku Vardar
aman, aman preku Vardar.

Preku Vardar majko u begovi,
preko Vardar, majko, u begovi,
da im metam ramni dvori,
ramni dvori shim shirovi.

Da ne mozham, dzhanam, da se vidam,
da ne mozham dzhanum da se vidam,
ni so majka, ni so tatko,
nit' so mojto prvo libe.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6980
Rating: 3.92 from 12 votes