Јана грло заболело

Jana grlo zabolelo

Јана грло заболело

Јана грло заболело,
не е грло како грло. [x2]

Море не е грло како грло
тук' е в' грло лута рана. [х2]

Никој Јана не верува,
ни мајка е, ни татко е. [x2]

Кој што Јана веруваше
не е тука, е далеку. [x2]

Не е тука, е далеку
е далеку в' град Солуна. [x2]

Jana grlo zabolelo

Jana grlo zabolelo,
ne e grlo kako grlo. [x2]

More ne e grlo kako grlo
tuk' e v' grlo luta rana. [h2]

Nikoj Jana ne veruva,
ni majka e, ni tatko e. [x2]

Koj shto Jana veruvashe
ne e tuka, e daleku. [x2]

Ne e tuka, e daleku
e daleku v' grad Soluna. [x2]Date added: 02.11.2009
Popularity: 7428
Rating: 4.11 from 9 votes