Ја излези либе на пенџере

Ja izlezi libe na pendzhere

Ја излези либе на пенџере

Ја излези, либе, на пенџере
да ти видам, либе, бело лице.
Бело лице, либе, црни очи
и твоите, либе, долги коси.

Да ми дадеш, либе, една слика
спомен, мило либе, на љубовта.
Кога ќ' одам, либе, во туѓина
да ја гледам, либе, ем да плачам.

Ќе ти дадам, лудо, китка цвеќе
да ја носиш, лудо, на туѓина.
Да ја носиш, лудо, на туѓина,
да ја чуваш лудо, три години.

Кога китка, лудо, ќе овене,
бело лице, лудо, потемнело.
Црни очи, лудо, пропаднале,
долги коси, лудо, земја скрила.

Ja izlezi libe na pendzhere

Ja izlezi, libe, na pendzhere
da ti vidam, libe, belo lice.
Belo lice, libe, crni ochi
i tvoite, libe, dolgi kosi.

Da mi dadesh, libe, edna slika
spomen, milo libe, na ljubovta.
Koga kj' odam, libe, vo tugjina
da ja gledam, libe, em da placham.

Kje ti dadam, ludo, kitka cvekje
da ja nosish, ludo, na tugjina.
Da ja nosish, ludo, na tugjina,
da ja chuvash ludo, tri godini.

Koga kitka, ludo, kje ovene,
belo lice, ludo, potemnelo.
Crni ochi, ludo, propadnale,
dolgi kosi, ludo, zemja skrila.Date added: 02.11.2009
Popularity: 8194
Rating: 4.5 from 6 votes