Ергенлак е мамо пашалак

Ergenlak e mamo pashalak

Ергенлак е мамо пашалак

Ерген си одев мамо наодев,
убави моми мамо заљубив,
ергенлак е, мамо, пашалак,
моминство е, мамо, везирство.

Убави моми мамо заљубив,
сè лични бели мамо кочански,
ергенлак е мамо пашалак,
моминство е мамо везирство.

Од сите мамо моми што љубев,
само ми беше една на срце,
ергенлак е мамо пашалак,
моминството е мамо везирство.

Ergenlak e mamo pashalak

Ergen si odev mamo naodev,
ubavi momi mamo zaljubiv,
ergenlak e, mamo, pashalak,
mominstvo e, mamo, vezirstvo.

Ubavi momi mamo zaljubiv,
sè lichni beli mamo kochanski,
ergenlak e mamo pashalak,
mominstvo e mamo vezirstvo.

Od site mamo momi shto ljubev,
samo mi beshe edna na srce,
ergenlak e mamo pashalak,
mominstvoto e mamo vezirstvo.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6808
Rating: 4.57 from 7 votes